© Radek Borovka

Viewing all content in #zbraně

Etiopie - oblast Danakil

Jedním z nepřehlédnutelných rysů Etiopie je vysoká penetrace zbraní mezi obyvatelstvem. V tomto ohledu vyniká zvláště její jižní část v oblasti řeky Omo, osídlená původními kmeny, kde ostře nabitá zbraň patří k téměř povinné výbavě místních mužů. Podobně je na tom také severní Etiopie v blízkosti hranic s Eritreou, odkud pochází tento snímek. Běžně se zde setkáte s muzejními předovkami, ale zvláště oblíbený je, jako všude na světě, AK-47 (kalashnikov). Základní pravidla bezpečného zacházení se zbraněmi jsou ovšem většině jejich vlastníků naprosto cizí a není tak od věci být stále na pozoru.

#bojovník  #děti  #lidé  #odpočinek  #zbraně

Bojovník kmene Mursi

Mursijský bojovník dohlíží na svá stáda v Národním parku Mago.

#bojovník  #lidé  #zbraně

Bojovník kmene Mursi

Muži se rádi shlukují ve stínu stromů před vesnicí. Povídají si a živě mezi sebou mávají ostře nabitými kalašnikovy.

#bojovník  #lidé  #odpočinek  #zbraně