© Radek Borovka

Viewing all content in #dívky

Masajská dívka

Masajská dívka, již jsem zastihl osamocenou nedaleko vesnice, když přišla pro vodu k místnímu napajedlu. Pro fotografa v Africe vzácná chvíle, kdy může s objektem pracovat bez zvědavého hloučku kolemjdoucích. Po chvilce přemlouvání souhlasila s fotografováním. Času ale nebylo mnoho, protože stejně rychle jako nedaleká bouřka se blížily děti z blízkého boma - masajské osady.

#děti  #dívky  #kmeny  #lidé  #portrét

V chýši kmene Datoga

Malé dívky se rády parádí a předvádějí po celém světě stejně. Je jedno, jestli žijí v hliněné chýši nebo na zámku. Datogové žijí ve stejné oblasti jako Hadzové. Své uplatnění našli především jako zruční kováři. Nepotřebný šrot dokáží s velkou zručností přeměnit např. na hroty šípů, nože, nádobí, ale i šperky. Své výrobky poté směňují na trhu za jiné užitečné věci. Např. od Hadzů dostávají čerstvé maso z buše, nebo med lesních včel.

#děti  #dívky  #kmeny  #lidé  #obydlí  #portrét  #vesnice

Masajská dívka - Tanzánie

Asi k nejznámějším etnikům severní části Tanzánie patří Masajové. Mladá masajská dívka v oblasti Ngorongoro Conservation Area stydlivě nakukuje do okénka našeho vozu a jakmile vidí, že beru do rukou fotoaparát, snaží se rychle zakrýt obličej.

#děti  #dívky  #kmeny  #lidé  #portrét  #vystavabarevnaafrika

Afarské dívky

Afarové žijící na severu Etiopie u hranic s Eritreou jsou svérázný národ. Muži jsou hrdí, sebevědomí, bojovní a místy neurvalí a ženy plaché a stydlivé. Jejich výzdoba je velmi pestrá. Je to skutečně tradiční úbor, který běžně používají, ne pouze navěšené cetky pro turisty, jako je tomu s tradiční výzdobou v některých jiných oblastech. Starší ženy se opravdu nerady fotografují, ale s mladšími se lze při troše snahy dohodnout.

#děti  #dívky  #kmeny  #lidé  #portrét  #vystavabarevnaafrika

Afarská dívka

Afarové jsou velmi divoký a svébytný kmen obývající pouštní oblasti severní Etiopie u hranic s Eritreou. Dívky se velmi nerady fotografují a minimálně komunikují s cizinci. Muži jsou velmi hrdí a divocí a to až tak, že si na etiopské vládě vydobyli mnohá privilegia. Danakil je území řízené místní samosprávou a bez patřičných poplatků, místního průvodce, ozbrojeného doprovodu a kulatého razítka se do této oblasti prostě nedostanete. To vše samozřejmě stojí na místní poměry velké peníze.

#děti  #dívky  #kmeny  #lidé  #portrét

Etiopie - NP Mago - Stařec z vesnice kmene Mursi

Území Mursijů se rozprostírá mezi řekou Omo a N.P. Mago. Jde o jeden z nejodlehlejších koutů v regionu Omo Valley. Mnozí ze starších mužů nevítají návštěvníky příliš laskavým pohledem. U mladší generace je to už jiné.

#dívky  #kmeny  #lidé  #muž  #obydlí  #stařec

Ženy kmene Mursi

Mursijské ženy vypadají se svou výzdobou trochu jako z jiného světa. Takto vypadala Afrika v mých představách formovanými knihami Emila Holuba, Josefa Vágnera a Zikmunda a Hanzelky. V 21. století z ní sice mnoho nezbylo, ale střípky lze naštěstí stále najít.

#dívky  #kmeny  #lidé

Vesnice kmene Galeb, Omorate

Vesnice kmene Galeb se nachází v depresivním, prašném a větrném prostředí na břehu řeky Omo nedaleko vesnice Omorate. Ze všech vesnic, které jsem navštívil, na mě působila nejméně utěšeným dojmem a nemohl jsem se zbavit pocitu, že jsem se ocitl kdesi uprostřed kulis špatného scifi filmu o zániku civilizace a jejím znovuzrození z popela.

#chlapci  #děti  #dívky  #kmeny  #lidé  #obydlí  #vesnice

Galeb, Omorate

Děti si na hlavu navlečou leccos, aby přesvědčily turisty, že právě ony stojí za fotku, za kterou pak zinkasují 3 birry.

#děti  #dívky  #kmeny  #lidé  #portrét

Semuliky Valley

Nefalšovanou radost z bombónů projevovaly tyto dívky, které jsme potkali při cestě do N. P. Semuliky.

#afrika  #děti  #dívky  #hory  #příroda  #travelling  #uganda