Chobet, Rock Salt Production

From the album Práce

Dolování soli ze dna černého jezírka není lehká práce. Černé bahno se hromadí v homolích na břehu, dokud se nepročistí. Surovina se rozděluje do 3 kategorií. Nejlepší jsou samozřejmě čisté krystaly. Těch je ale málo.